POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť a služby ADOS.

 

Ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje služby odborných ambulancií a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, po úrazoch, operáciách, mozgových príhodách.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia v domácom prostredí.

Odborní zástupcovia:
MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
MUDr. Vladimír Čaňo

Sme zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera, Union.

Poliklinika LDCH 2015