Kontakty

Adresa a identifikačné údaje

Poliklinika LDCH, s.r.o.        IČO: 366 212 42
kpt. Nálepku 643/10             DIČ: 202 176 0686
962 12 DETVA

Ambulancie:
Geriatria: 045 / 541 05 04 , 045 / 541 05 05
Diabetológia: 045 / 541 05 07
Endokrinológia: 045 / 541 05 07
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: 045 / 541 09 20

Oddelenia:
Rádiodiagnostické oddelenie: 045 / 541 05 14
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie: 045 / 541 09 20, 045/381 19 39 (počas ordinač. hodín lekára)
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie: 045 / 541 05 09

LDCH:
Vedúca sestra: 045 / 541 05 15
Oddelenie: 045 / 541 05 08, 0915 533 177

ADOS:
Mgr. Anna Hulinová: 0918 530 483
Emília Sivoková: 0918 530 482

Kontakty na správu spoločnosti a ekonomické oddelenie:
Riaditeľka spoločnosti: MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
045 / 541 05 05     e-mail: plk@liecebna.sk     fax: 02/322 01 200
Prevádzkové a mzdové oddelenie: Ing. Emília Konôpková
045 / 541 05 13     e-mail: prevadzka@liecebna.sk
Ekonomické oddelenie: Ing. Mária Konôpková
045 / 541 05 06     e-mail: plk-ldch@stonline.sk

Poliklinika LDCH 2015