Kontakty

Geriatria: 045 / 541 05 04 , 045 / 541 05 05

Diabetológia: 045 / 541 05 07

Endokrinológia: 045 / 541 05 07

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: 045 / 541 09 20

Interná ambulancia: 045/3811939

Rádiodiagnostické oddelenie: 045 / 541 05 14

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie: 045 / 541 09 20

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie: 045 / 541 05 09 

Primár: MUDr. Silvia Goliašová
0907 686 197

E-mail: silvia.goliasova@liecebna.sk 

Vedúca sestra: Mgr. Anna Šichtová
045 / 541 05 15

Oddelenie: 045 / 541 05 08, 0915 533 177

Mgr. Anna Hulinová: 0918 530 483

Emília Sivoková: 0918 530 482

Riaditeľka spoločnosti

MUDr. Ľubica Henczeová, MPH: 045 / 541 05 05,  plk@liecebna.sk

Ekonomické a mzdové oddelenie

Ing. Mária Konôpková, Ing. Emília Konôpková: 045 / 541 05 06,  ekonom@liecebna.sk

Prevádzkové oddelenie

Mária Hrončeková: 045 / 541 05 13, prevadzka@liecebna.sk

Adresa a identifikačné údaje

POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o.           
kpt. Nálepku 643/10                      
962 12 DETVA

IČO: 366 212 42
DIČ: 202 176 0686