Ambulancie

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu s dislipoproteinémiami. Súčasťou je vykonávanie skríningových vyšetrení diabetu a porúch glukózovej tolerancie, vrátane skríningu gestačného diabetu.

Lekár: MUDr. Silvia Hroncová
Sestra: Martina Korená

Ordinačné hodiny:

 7,00 –12,0012,00 –12,3012,30 –15,0015,00 –15,30
UTOROKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
STREDAordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
ŠTVRTOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva

Kontakt: 045 / 541 05 07

E-mail: silvia.hroncova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára, zdravotná dokumentácia a výsledky krvných vyšetrení.

Endokrinologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s ochoreniami endokrinného systému.

Lekár: MUDr. Silvia Hroncová
Sestra: Martina Korená

Ordinačné hodiny:

 7,00 -12,0012,00 -12,3012,30 -15,0015,00 -15,30
PONDELOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
PIATOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva

Kontakt: 045 / 541 05 07

E-mail: silvia.hroncova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára, zdravotná dokumentácia a výsledky krvných vyšetrení.

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového ústrojenstva. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme dospelým a aj deťom a mládeži.

>> POSTCOVIDOVÝ PROGRAM <<

Lekár: MUDr. Slavomíra Cenkerová
Sestry: Eva Odzganová

Ordinačné hodiny:

 7,00 –12,0012,00 –12,3012,30 –15,0015,00 –15,30
UTOROKordináciaobedná prestávka

ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
ŠTVRTOKordináciaobedná prestávka

ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
PIATOKordinácia

Kontakt: 045 / 541 09 20

Pacienti sa na každé vyšetrenie objednávajú vopred telefonicky.

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.

Interná ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) pacientom s internými ochoreniami. Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia vrátane odberu biologického materiálu, dispenzárnu starostlivosť, EKG vyšetrenia s popisom. Vykonáva posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu, kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade potreby vyhotovuje odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Lekár: MUDr. Ingrid Jánošová
Sestra: Eva Odzganová

Ordinačné hodiny:

 7,00 -12,0012,00 -12,3012,30 -15,0015,00 -15,30
PONDELOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
STREDAordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
PIATOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva

Kontakt: 045/3811939

E-mail: ingrid.janosova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami vnútorných orgánov, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.

Lekár: MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
Sestra: Marta Kováčová

Ordinačné hodiny:

 

7,00 -12,00

12,00 -12,3012,30 -15,0015,00 -15,30
PONDELOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
UTOROKABPM tlakový holter monitoring, edukáciaobedná prestávkaadministratívaadministratíva
STREDAordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
ŠTVRTOKordináciaobedná prestávkaordináciaadministratíva
PIATOKABPM tlakový holter monitoring, edukáciaobedná prestávkaadministratívaadministratíva

 

Kontakty: 045 / 541 05 04 , 045 / 541 05 05

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu s dislipoproteinémiami. Súčasťou je vykonávanie skríningových vyšetrení diabetu a porúch glukózovej tolerancie, vrátane skríningu gestačného diabetu.

Lekár: MUDr. Silvia Hroncová
Sestra: Martina Korená

Ordinačné hodiny:

Kontakt: 045 / 541 05 07

E-mail: silvia.hroncova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára, zdravotná dokumentácia a výsledky krvných vyšetrení.

Endokrinologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s ochoreniami endokrinného systému.

Lekár: MUDr. Silvia Hroncová
Sestra: Martina Korená

Ordinačné hodiny:

Kontakt: 045 / 541 05 07

E-mail: silvia.hroncova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára, zdravotná dokumentácia a výsledky krvných vyšetrení.

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového ústrojenstva. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme dospelým a aj deťom a mládeži.

>> POSTCOVIDOVÝ PROGRAM <<

Lekár: MUDr. Slavomíra Cenkerová
Sestry: Eva Odzganová

Ordinačné hodiny:

 7,00 –12,0012,00 –12,3012,30 –15,0015,00 –15,30
UTOROKordináciaobedná prestávka

ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
ŠTVRTOKordináciaobedná prestávka

ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
PIATOKordinácia

Kontakt: 045 / 541 09 20

Pacienti sa na každé vyšetrenie objednávajú vopred telefonicky.

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.

Interná ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) pacientom s internými ochoreniami. Zabezpečuje predoperačné vyšetrenia vrátane odberu biologického materiálu, dispenzárnu starostlivosť, EKG vyšetrenia s popisom. Vykonáva posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu, kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade potreby vyhotovuje odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Lekár: MUDr. Ingrid Jánošová
Sestra: Eva Odzganová

Ordinačné hodiny:

Kontakt: 045/3811939

E-mail: ingrid.janosova@liecebna.sk

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami vnútorných orgánov, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.

Lekár: MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
Sestra: Marta Kováčová

Ordinačné hodiny:

Kontakty: 045 / 541 05 04 , 045 / 541 05 05

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.