Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového ústrojenstva. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme dospelým a aj deťom a mládeži.

Lekár: MUDr. Slavomíra Cenkerová
Sestry: Eva Odzganová

Ordinačné hodiny:

  7,00 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 15,00 15,00 – 15,30
UTOROK ordinácia obedná prestávka ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
ŠTVRTOK ordinácia obedná prestávka ordinácia, LDCH

predpis pomôcok

administratíva
PIATOK ordinácia

 

Kontakt: 045 / 541 09 20

Pacienti sa na každé vyšetrenie objednávajú vopred telefonicky.

Pri prvom vyšetrení sa vyžaduje výmenný lístok od odosielajúceho lekára.