ADOS

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) ponúka starostlivosť pre pacientov, ktorí nie sú schopní pre svoj zdravotný stav dochádzať do ambulancií. Poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť – ošetrovanie rán, preležaním, vredov predkolenia, podávanie injekcií, infúzií priamo v bydlisku pacienta a taktiež poradenstvo pre rodinných príslušníkov ťažko chorého pacienta. Tieto služby v domácom prostredí Vám môžeme zabezpečiť na doporučenie lekára.

Terénne zdravotné sestry ADOS:

Mgr. Anna Hulinová: 0918 530 483

Emília Sivoková: 0918 530 482