LDCH

Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, pacientom po úrazoch, operáciách, mozgových príhodách. Je umiestnená v budove s bezbariérovým prístupom  a s vlastnou záhradou.

Naša starostlivosť sa zameriava na intenzívnu rehabilitáciu, liečbu bolesti a rekonvalescenciu pacienta na základe jeho ochorenia.

Pacienti sa na pobyt objednávajú vopred, nakoľko hospitalizácia musí byť schválená zdravotnou poisťovňou. Dĺžka hospitalizácie zohľadňuje stav pacienta, v priemere trvá 21 dní. V liečebni je zabezpečená 24-hodinová lekárska zdravotná starostlivosť.

Odborný garant: MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
Primár:
MUDr. Silvia Goliašová
Lekár:
MUDr. Anna Remišová
Vedúca sestra:
Mgr. Anna Šichtová

Kontakty:
Vedúca sestra: 045 / 541 05 15    Oddelenie: 045 /541 05 08, 0915 533 177

Návštevné hodiny:   Pondelok – Piatok: 13.30 – 19.00     Sobota – Nedeľa: 13.00 – 19.00

Informačné hodiny:  Pondelok – Piatok: 12.00 – 14.00

Čo si treba priniesť na pobyt                                                   Cenník výkonov LDCH

Poliklinika LDCH 2015