LDCH

Liečebňa dlhodobo chorých je ústavné zdravotnícke lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú liečebnú, ošetrovateľskú i rehabilitačnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, po ukončení diagnostického procesu, stanovení liečebného postupu a zvládnutí akútneho stavu.  Je to zariadenie určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, ktorí vyžadujú zaistenie dlhodobej liečby, následnej intenzívnej rehabilitácie s každodennou lekárskou vizitou.

Klientelu nášho oddelenia tvoria dospelí pacienti bez rozdielu veku, s chronickými ochoreniami:

 • po úrazoch
 • operáciách/ po TEP kolenných a bedrových kĺbov
 • mozgových, koronárnych príhodách
 • s poruchami pohybového aparátu
 • s algickými syndrómami

Pacienti sa prijímajú na základe odborného odporúčania primára z iných oddelení nemocníc  alebo z domu na odporučenie špecialistu (traumatológ, chirurg, neurológ, ortopéd, geriater, internista). Dĺžka hospitalizácie zohľadňuje stav pacienta, v priemere trvá 21 dní.

Informácie o pacientoch poskytuje ošetrujúci lekár v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 15:00.

Štruktúra oddelenia

Liečebňa umiestnená v budove s bezbariérovým prístupom.  Pozostáva z 9 izieb,  ktoré sú vybavené elektrickými polohovateľnými posteľami, s antidekubitnými matracmi s kompresormi.  Jedna z izieb je vybavená vlastným sociálnym zariadením, TV a chladničkou. Pacienti môžu využívať spoločné priestory s TV ako aj altánok, kde je možné hlavne v teplých mesiacoch – posedieť v kruhu svojich blízkych. Daný priestor je využívaný aj na skupinové cvičenia mobilných pacientov.

Toho času je pacientom k dispozícii 35 lôžok.

Naša starostlivosť zahŕňa

Medikamentózna liečba

infúzna, aj injekčná, obstreky 1% Mesocainom, vitaminózna terapia

Kvalitná ošetrovateľská starosTlivosť

Edukácia príbuzných našich pacientov v ošetrovateľskej technike, v používaní kompenzačných pomôcok.

Intenzívna rehabilitácia

(individuálna, skupinová) - LTV kondične, na lôžku, nácvik chôdze pomocou chodítka, podpazušných nemeckých, či francúzskych bariel

Cieľom našej starostlivosti je:

 • stabilizovať zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť
 • oddialiť závislosť a odkázanosť pacienta na druhej osobe
 • spokojnosť pacienta

Našim bonusom sú procedúry, ktoré sú aplikované na lôžkovom oddelení:

 • mechanoterapia
  • motodlaha
 • elektroliečba
  • magnetoterapia
  • ultrazvuk
  • DD, TENS, IP – prúdy
  • elektrostimulácia

V prípade potreby, po zhodnotení zdravotného stavu pacienta – individuálne, podávané vírivé kúpele horných i dolných končatín, hydrogalvan.

Metódou práce je

 • komplexné posúdenie pacienta
 • stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu
 • nácvik denných činností
 • špecifický režim pacienta, so zameraním na zlepšenie kvality života každého jednotlivca

Personálne obsadenie :

Odborný garant a primár: MUDr. Ľubica Henczeová, MPH
Lekári:
MUDr. Anna Remišová, MUDr. Ingrid Jánošová

Vedúca sestra: Mgr. Anna Šichtová

Návštevné hodiny:   
Pondelok – Piatok: 13.30 – 19.00 
Sobota – Nedeľa: 13.00 – 19.00

Informačné hodiny:  Pondelok – Piatok: po 13.00