Cenník výkonov na LDCH

Pre administratívne účely :

Vyšetrenie na sociálne účely na žiadosť pacienta   10,00 EUR

Výkony na vlastnú žiadosť pacienta nevykazované poskytovateľom na úhradu zdravotným poisťovniam :

Poplatok za hospitalizáciu v nadštandardnej izbe   5,00 EUR /deň

Hospitalizácia na vlastnú žiadosť pacienta :

Pacient sebestačný, chodiaci, kontinentný, bez potreby ošetrovania rán   13,00 EUR/ deň

Pacient čiastočne chodiaci, vyžadujúci pomoc pri základných hygienických potrebách a pri chôdzi   15,00 EUR/ deň

Pacient imobilný, inkontinentný, vyžadujúci ošetrovanie rán a pomoc pri základných hygienických potrebách a pri podávaní stravy   19,00 EUR/deň